Welcome, Guest

व्यवस्थापिका-संसदको बिधेयकहरु


स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक

Document Not Available !!!

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

Document Not Available !!!

अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

Document Not Available !!!