Welcome, Guest
लोक सेवा आयोग >> Section Officer View All

शाखा अधिकृत नमुना प्रश्नोत्तर ५९

Section Officer >> Adminstrative Aptitude Test
Rs. 20

शाखा अधिकृत नमुना प्रश्नोत्तर ५८

Section Officer >> Adminstrative Aptitude Test
Rs. 20

लोक सेवा आयोग >> Civil Engineering View All

Civil Engineer Model Set 12

Civil Engineering >> Multiple Choice
Rs. 20

Civil Engineer Model Set 11

Civil Engineering >> Multiple Choice
Rs. 20

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक >> सहायक ( प्रशासन )

रा.वा.बैंक सहायक (प्रशासन चौथो) द्वितीय पत्र [२०७४/११/५]

सहायक ( प्रशासन ) >> द्वितीय पत्र
Rs. 20

राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभाग >> अनुसन्धान सहायक View All

अनुसन्धान सहायक सेट ६

अनुसन्धान सहायक >> प्रथम पत्र
Rs. 20

अनुसन्धान सहायक सेट ५

अनुसन्धान सहायक >> प्रथम पत्र
Rs. 20

लोक सेवा आयोग >> Computer Operator View All

स्थानीय तह अन्तर्गत कम्प्युटर अपरेटरको लागि २०७६/४/२० मा सोधिएका प्रश्नहरु

Computer Operator >> Written Exam
Rs. 5

Computer Operator - Old Question (2074/05/23)

Computer Operator >> Written Exam
Rs. 5

लोक सेवा आयोग >> Computer Engineer

२०७०/११/३० मा सोधिएका प्रश्नहरु

Computer Engineer >> Multiple Choice
Rs. 10

२०६८/११/१६ मा सोधिएका प्रश्नहरु - Computer Engineer

Computer Engineer >> Multiple Choice
Rs. 10

लोक सेवा आयोग >> खरिदार View All

खरिदार नमुना प्रश्नोत्तर - ४९ (प्रथम पत्र )

खरिदार >> प्रथम पत्र
Rs. 10

खरिदार नमुना प्रश्नोत्तर - ४८ (प्रथम पत्र )

खरिदार >> प्रथम पत्र
Rs. 10

नेपाल बिद्युत प्राधिकरण >> सहायक लेखापाल

सहायक लेखापाल एवं सिनियर मिटर रिडर - नमुना प्रश्न सेट १

सहायक लेखापाल >> प्रथम पत्र
Rs. 10

लोक सेवा आयोग >> Staff Nurse View All

Staff Nurse Model Set 6

Staff Nurse >> लिखित परीक्षा
Rs. 5

Staff Nurse Model Set 5

Staff Nurse >> लिखित परीक्षा
Rs. 5

लोक सेवा आयोग >> Civil Sub Engineer View All

Civil Overseer Model Set 5

Civil Sub Engineer >> Written Exam
Rs. 10

Civil Overseer Model Set 4

Civil Sub Engineer >> Written Exam
Rs. 10

लोक सेवा आयोग >> वन रक्षक

वन रक्षक - नमुना प्रश्न सेट ७

वन रक्षक >> Written Exam
Rs. 10

वन रक्षक - नमुना प्रश्न सेट ६

वन रक्षक >> Written Exam
Rs. 10

लोक सेवा आयोग >> हे.अ. / सि.अ.हे.व. View All

Health Assistant Model Set 6

हे.अ. / सि.अ.हे.व. >> सेवा सम्बन्धि
Rs. 5

Health Assistant Model Set 5

हे.अ. / सि.अ.हे.व. >> सेवा सम्बन्धि
Rs. 5

लोक सेवा आयोग >> नायब सुब्बा View All

नायब सुब्बा / प्रथम पत्र: नमुना सेट - ७५

नायब सुब्बा >> प्रथम पत्र
Rs. 10

नायब सुब्बा / प्रथम पत्र: नमुना सेट - ७४

नायब सुब्बा >> प्रथम पत्र
Rs. 10

लोक सेवा आयोग >> अ. न. मि. View All

अ.न.मि / अहेव नमुना सेट - ५३

अ. न. मि. >> बस्तुगत बहुउतर
Rs. 10

अ.न.मि / अहेव नमुना सेट - ५२

अ. न. मि. >> बस्तुगत बहुउतर
Rs. 10

कृषि बिकास बैंक लि. >> व्यवसाय सहायक View All

कृषि बिकास बैंक - व्यवसाय सहायक - प्रथम पत्र - सेट २१

व्यवसाय सहायक >> प्रथम पत्र ( सामान्य ज्ञान )
Rs. 5

कृषि बिकास बैंक - व्यवसाय सहायक - प्रथम पत्र - सेट २०

व्यवसाय सहायक >> प्रथम पत्र ( सामान्य ज्ञान )
Rs. 5

नेपाल राष्ट्र बैंक >> सहायक द्वितीय - नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंक ,सहायक द्वितीय, २०७३/३/२३ मा सोधिएका प्रश्नहरु

सहायक द्वितीय - नेपाल राष्ट्र बैंक >> प्रथम पत्र
Rs. 10

नेपाल राष्ट्र बैंक ,सहायक द्वितीय, नमुना प्रश्नपत्र - १

सहायक द्वितीय - नेपाल राष्ट्र बैंक >> प्रथम पत्र
Rs. 20

शिक्षा सेवा आयोग >> शिक्षा सेवा आयोग

खुल्ला प्रतियोगिता नमुना परीक्षा सेट - 5 ( शिक्षक सेवा आयोग )

शिक्षा सेवा आयोग >> प्रथम पत्र
Rs. 10

खुल्ला प्रतियोगिता नमुना परीक्षा सेट - ४ ( शिक्षक सेवा आयोग )

शिक्षा सेवा आयोग >> प्रथम पत्र
Rs. 10

लोक सेवा आयोग >> अ.हे.व. View All

A.H.W Model Set 6

अ.हे.व. >> बस्तुगत बहुउतर
Rs. 5

A.H.W Model Set 5

अ.हे.व. >> बस्तुगत बहुउतर
Rs. 5

नेपाल बिद्युत प्राधिकरण >> इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर

इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर - नेपाल बिद्युत प्राधिकरण - सेट २

इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर >> General Paper
Rs. 10

इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर - नेपाल बिद्युत प्राधिकरण - सेट १

इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर >> General Paper
Rs. 10

लोक सेवा आयोग >> Lab Technician View All

Lab Technician Model Set 1

Lab Technician >> First Paper
Rs. 10

लोक सेवा आयोग >> Lab Assistant View All

Lab Assistant Model Set 1

Lab Assistant >> First Paper
Rs. 5

लोक सेवा आयोग >> अमिन

अमिन बस्तुगत प्रश्नोत्तर सेट ८

अमिन >> सेवा सम्बन्धि
Rs. 10

अमिन बस्तुगत प्रश्नोत्तर सेट ७

अमिन >> सेवा सम्बन्धि
Rs. 10

लोक सेवा आयोग >> Civil Sub Overseer

Civil Sub Overseer Set 3

Civil Sub Overseer >> First Paper
Rs. 10

Civil Sub Overseer Set 2

Civil Sub Overseer >> First Paper
Rs. 10

राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभाग >> सहायक सूचक View All

सहायक सूचक Model Set - 8

सहायक सूचक >> लिखित परीक्षा
Rs. 10

सहायक सूचक Model Set - 7

सहायक सूचक >> लिखित परीक्षा
Rs. 10

Recent Model Sets