Welcome, Guest

राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभाग
Singhdurbar, Kathmandu28
खुला
4
महिला
3
दलित
7
मधेसी
8
आदिबासी
1
पिछडिएका
51
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2021-03-21
अन्तिम मिति: 2021-04-25

12
खुला
2
महिला
1
दलित
3
मधेसी
3
आदिबासी
1
पिछडिएका
22
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-10
अन्तिम मिति: 2017-09-08

18
खुला
3
महिला
2
दलित
4
मधेसी
5
आदिबासी
1
पिछडिएका
33
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-10
अन्तिम मिति: 2017-09-08
No Exam Centers Listed Currently!!!
No Results Listed Currently!!!
View ALL Vacancies

राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभाग NewsView ALL