Welcome, Guest

खरिदार


Subscription
Price (NPR)
81
Model Sets
500+
Subscribers

Subscribe to TayariPLUS for unlimited access to all resources

TayariPLUS को subscription मा पाउनुहोस :-

- लोक सेवा आयोग द्वारा लिने विभिन्न परिक्षाको मोडेल सेट हरु
- साप्ताहिक लोक सेवा समसामायिक शृंखला
- साप्ताहिक समसामायिक Quiz
View Model Sets

खरिदार को प्रथम पत्र को तयारी गर्नुहोस। ६५+ वटा नमुना प्रश्न को साथ मा।

पाठ्यक्रम 

  1. प्रथम पत्र 
  2. द्वितीय पत्र