Welcome, Guest

नायब सुब्बा


Subscription
Price (NPR)
75
Model Sets
500+
Subscribers

Subscribe to TayariPLUS for unlimited access to all resources

TayariPLUS को subscription मा पाउनुहोस :-

- लोक सेवा आयोग द्वारा लिने विभिन्न परिक्षाको मोडेल सेट हरु
- साप्ताहिक लोक सेवा समसामायिक शृंखला
- साप्ताहिक समसामायिक Quiz
View Model Sets

 नायब सुब्बा को प्रथम पत्र को तयारी गर्नुहोस। ७०+ वटा नमुना प्रश्न को साथ मा।

पाठ्यक्रम 

  1. प्रथम पत्र 
  2. दित्तीय पत्र 
  3. तृतीय पत्र