Welcome, Guest

Current Affair Quiz: समसामयिक ज्ञान क्विज सेट २३

1. नेपालको इतिहासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संघीय संसदको (प्रतिनिधि सभा) पहिलो र दोस्रो पटक विघठन कहिले भएको थियो ?

  1. क्रमशः २०७७ पुष ५ र २०७८ जेठ ७
  2. क्रमशः २०७७ पुष ५ र २०७८ जेठ ६
  3. क्रमशः २०७७ पुष ४ र २०७८ जेठ ८
  4. क्रमशः २०७७ पुष ५ र २०७८ जेठ ८
Please subscribe to LokSewa Plus to Play the QUIZ.

Quiz Information

No. of Questions: 30
Published On: 2021-05-27
Total Views 832
About Author

Chiran Koirala

Lok Sewa Book Writer

More Sets

Share Quiz with Friends !!!

You need to login to comment.

Facebook Comments