Welcome, Guest

Current Affair Quiz: समसामयिक ज्ञान क्विज सेट ३०

1. सन् २०२१ जुलाईमा इन्डियाका सम्पदा स्थलहरु युनेश्कोको विश्व सम्पदा सुचीमा परेकाछन । जस सम्बन्धमा कुन सही छ ?

  1. Kakatiya Rudreshwara (Ramappa) Temple, तेलङ्गना
  2. Dholavira: A Harrapan City, गुजरात
  3. दिइएकादुवै सही छन
  4. दिइएका दुवै गलत छन
Please subscribe to LokSewa Plus to Play the QUIZ.

Quiz Information

No. of Questions: 30
Published On: 2021-08-02
Total Views 1,021
About Author

Chiran Koirala

Lok Sewa Book Writer

More Sets

Share Quiz with Friends !!!

You need to login to comment.

Facebook Comments