Welcome, Guest

Bright Educational Acadmey

Updated on 2019-08-13 / 5.7K 0

प्राबिधिक लोकसेवा तयारी कक्षाको रुपमा स्थापित यस संस्थाद्वारा संचालन हुने विभिन्न कोर्समा ( Engineering Loksewa, Nepal Airlines,CAAN, Nepal Telecom, NEA, KUKL & More...) कक्षा संचालन गराउछौ । 


Address:- Thapathali, Kathmandu, Nepal
Phone:- 01-4240213, 9851140213
You need to login to comment.

Facebook Comments