Welcome, Guest

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

2076-01-24 / Source: psc.gov.np  /  11.1K 0

लोकसेवा तयारी मोबाइलबाटै गर्न तयारी प्लस Subscribe गर्नुहोस

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड को बिज्ञापन मिति २०७५/१२/१२ को लागि देहाय बमोजिमका पदहरुको लागि निम्न परिक्षा भवन हरु तोकिएको छ। 
 
 

Download Link

 

Syllabus

 
 

You need to login to comment.

Facebook Comments

Read More News