Welcome, Guest

लोकसेवाले लामो अन्तरालपछि बहुप्रतिक्षित उपसचिवको नतिजा प्रकासन गरेको छ

2077-07-30 / Source: psc.gov.np  /  1.9K 0

लोकसेवा तयारी मोबाइलबाटै गर्न तयारी प्लस Subscribe गर्नुहोस

 

लोकसेवाले लामो अन्तरालपछि बहुप्रतिक्षित उपसचिवको नतिजा प्रकासन गरेको छ

 

सामान्य प्रसाशन

राजश्व

लेखा


You need to login to comment.

Facebook Comments

Read More News