Welcome, Guest

१. समुह a र समुह 1 को नेपालको भूगोलका सम्बन्धमा निकटतम जोडा मिलाउनुहोस र सहि उत्तर छान्नुहोस ।

  1. a-4, b-3, c-2
  2. a-3, b-4, c-1
  3. a-4, b-3, c-1
  4. a-4, b-2, c-1

Report this question
Submit
Answer Sheet Pause
Attempted

0
Remaining

5

Timer Paused !!! Tap on Resume button to resume your model test.

Resume