Welcome, Guest

सशास्त्र प्रहरी परिचर (भान्छे) पदको लागि सशस्त्र प्रहरी बलमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद सशास्त्र प्रहरी परिचर (भान्छे)
जम्मा माग 105
संस्था सशस्त्र प्रहरी बल
प्रकाशित मिति 2017-08-15
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-09-12
Views Count 1.1K

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
02/074/075खुला57
02/074/075महिला10
02/074/075दलित7
02/074/075मधेसी13
02/074/075आदिबासी15
02/074/075अपाङ्ग1
02/074/075पिछडिएका2
न्यूनतम योग्यता ८ कक्षा
फारम शुल्क 100
परीक्षा किसिम प्रारम्भिक शारीरीक परिक्षणा,शारीरीक सहिष्णुता परीक्षा,विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणा,प्रयाेगात्मक परीक्षा,विशेष स्वाय्थ्य परीक्षण,अन्तरर्वार्ता
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments