Welcome, Guest

सशस्त्र प्रहरी परिचर (चर्मकर्मी) पदको लागि सशस्त्र प्रहरी बलमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद सशस्त्र प्रहरी परिचर (चर्मकर्मी)
जम्मा माग 20
संस्था सशस्त्र प्रहरी बल
प्रकाशित मिति 2017-08-15
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-09-12
Views Count 820

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
02/074/075खुला11
02/074/075महिला2
02/074/075दलित1
02/074/075मधेसी3
02/074/075आदिबासी3
न्यूनतम योग्यता ८ कक्षा
फारम शुल्क
परीक्षा किसिम प्रारम्भिक शारीरीक परिक्षणा,शारीरीक सहिष्णुता परीक्षा,विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणा,प्रयाेगात्मक परीक्षा,विशेष स्वाय्थ्य परीक्षण,अन्तरर्वार्ता
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments