Welcome, Guest

एकचोटि किनि सकेको पेपर दोस्रो चोटि हेर्न मिलिरा छैन तपाईको पनि होकि मेरो मा मत्रै हो।

Samundar Bahadur Dhami

on 12 Jun, 2019

79
You need to login to reply on this post.
Join TayariPLUS

RECEIVED ANSWERS
MANOJ NEPALI

on 12 Jun, 2019

tapaiko matra ho mero tw miliraxa