Welcome, Guest

Rastriya Banijya Bank Exam Syllabus for Level 4,5,6,7,8,9 ( Updated 2021 )

2076-01-18 / Source: rbb.com.np  /  108.9K 0

लोकसेवा तयारी मोबाइलबाटै गर्न तयारी प्लस Subscribe गर्नुहोस

 राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको चौथो,पाचौ, छैटौ, सातौ, आठौ र नऔ तहको Syllabus

 राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिज्ञापन मा apply गर्नको लागि तलको लिंक फलो गर्नुहोस 

https://recruitment.rbb.com.np/rec/Default.aspx


You need to login to comment.

Facebook Comments

Read More News