Welcome, Guest

सशस्त्र प्रहरी बल
Halchowk Swoyambhu, Kathmandu Nepal1219
खुला
207
महिला
155
दलित
290
मधेसी
331
आदिबासी
46
अपाङ्ग
52
पिछडिएका
2300
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-15
अन्तिम मिति: 2017-09-12

57
खुला
10
महिला
7
दलित
13
मधेसी
15
आदिबासी
1
अपाङ्ग
2
पिछडिएका
105
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-15
अन्तिम मिति: 2017-09-12

14
खुला
2
महिला
2
दलित
3
मधेसी
3
आदिबासी
1
पिछडिएका
25
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-15
अन्तिम मिति: 2017-09-12

8
खुला
2
महिला
1
दलित
2
मधेसी
2
आदिबासी
15
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-15
अन्तिम मिति: 2017-09-12

11
खुला
2
महिला
1
दलित
3
मधेसी
3
आदिबासी
20
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-08-15
अन्तिम मिति: 2017-09-12
No Exam Centers Listed Currently!!!
No Results Listed Currently!!!
View ALL Vacancies

सशस्त्र प्रहरी बल NewsView ALL